تصاویر منتخب

درباره سایت

بایگانی

نویسندگان

صفحات دیگر

پیوندها

تصاویر برگزیده

شبکه های اجتماعی

پی نوشت‏ها:
1.
انسانیت از دیدگاه اسلامی، مصطفوی، ص 129.
2.
نحل (16): 80.
3.
سوره نور (24): 31 و 30 و 59؛ احزاب (33): 59 و 60.
4.
سوره اعراف (7): 26.
5.
ر. ك: المفردات فی غرائب القرآن، راغب اصفهانی و قاموس قرآن، سید علی اكبر قرشی.
6.
در اصطلاح تاریخ و حدیث اسلامی، هر جا نام [آیه حجاب آمده است مقصود این است نه آیات سوره نور كه در خصوص پوشش اسلامی است.
7.
احزاب (33): 53.
8.
مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص 74.
9.
واژه حجاب هفت بار در قرآن كریم به كار رفته است؛ ولی هرگز به معنای حجابِ اسلامی مصطلح نیست.
10.
مسأله حجاب، ص 73.
11.
تاریخ تمدن؛ ویل دورانت، مترجمان احمد آرام (و دیگران)، ج 1، ص 433 و 434.
12.
مسأله حجاب، ص 22.
13.
ر. ك: تفاسیر مجمع البیان (طبرسی) و كشّاف (ز مخشری) ذیل آیات 33 احزاب و 60 نور.
14.
سوره احزاب (33): 33.
15.
مسأله حجاب، ص 73. نیز ر. ك: تفسیر نمونه، ج 17، ص 401 - 403.
16.
اصل قانون حجاب اسلامی، صرفاً از ضروریات فقه نیست؛ بلكه از ضروریات دین مبین است؛ چه این‏كه نصّ صریح قرآن بر آن گواهی می‏دهد و تنها ظهور آیات قرآن دلیل بر آن نیست تا جای اختلاف برداشت و محل تردید باشد.
17.
مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج 7 - 8، ص 216.
18.
المفردات فی غریب القرآن؛ راغب اصفهانی، ص 361.
19.
مسأله حجاب، ص 125 - 128.
20.
تفسیر مجمع البیان، ص 216 و 217.
21.
مسأله حجاب، ص 129.
22.
المفردات فی غرائب القرآن، ص 159؛ مجمع البیان، ص 217.
23.
مجمع البیان، ص 217.
24.
همان.
25.
التفسیر الكبیر، ج 23، ص 179.
26.
مجمع البیان، ص 217. (قال ابن عبّاس: تفطّی شعرها و صدرها و ترائبها و سوالفها).
27.
ر. ك: تفسیر الصافی، فیض كاشانی، ج 3، ص 430 و 431.
28.
مسأله حجاب، ص 131.
29.
علامه طباطبائی(ره) در تفسیر آیه 32 سوره اعراف می‏فرماید: خدای متعال در این آیه زینت‏هایی را معرفی می‏كند كه برای بندگان ایجاد و آنان را فطرتاً به وجود آن زینت‏ها و استعمال و استفاده از آن‏ها ملهم كرده است؛ و روشن است كه فطرت جز به چیزهایی كه وجود و بقای انسان نیازمند آن است، الهام نمی‏كند. (ر. ك: المیزان، ج 8، ص 79)
30.
آیین بهزیستی در اسلام، احمد صبور اردوبادی، ج 1 (جنس پوشاك)، ص 57.
31.
حلیة المتقین، محمدباقر مجلسی، ص 3 - 5 و 10 - 12 و 91 - 107.
32.
مجمع البیان، ج 4 - 3، ص 673.
33.
سوره احزاب(33): 33.
34.
سوره نور(24): 31.
35.
مسأله حجاب، ص 146 - 147.
36.
ر. ك: تفسیر الصافی، ج 3، ص 430 و 431.
37.
وسایل الشیعه، حر عاملی، ج 14، ص 140.
38.
سوره نور (24): 60.
39.
سوره احزاب(33): 59.
40.
سوره احزاب (33): 60 و 61.
41.
مجازات این گونه افراد از نظر اسلام بسیار شدید است و بعد از ارشاد و امر به معروف و نهی از منكر، چنانچه این بیماردلان از عمل زشت خویش دست برندارند، باید از جامعه اسلامی تبعید شوند؛(مسأله حجاب، ص 164) و در صورت استمرار، در ردیف محاربان با حكومت اسلامی جای می‏گیرند و به حكم قرآن اعدام می‏گردند. (المیزان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 361 و 362)
42.
ر. ك: مسأله حجاب، ص 158 و 159؛ قاموس قرآن، قرشی، ج 2، ص 41 و 42. (این كتاب‏ها كلمات اهل لغت را ذكر كرده‏اند؛ مانند تعبیر به [الجلباب: القمیص أوالثواب الواسع] یا [الجلباب ثوب اوسع من الخمار دون الردّاء تُغطّی به المرأة رأسها و صدرها)
43.
المیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص 361. (هو ثوب تشتمل به المرأة فیغطّی جمیع بدنها)
44.
تفسیر الصافی، فیض كاشانی، ج 4، ص 203.
45.
الجامع لأحكام القرآن، قرطبی، ج 14؛ ص 156.
46.
درباره جلباب گفته‏اند: آن روسری خاصی كه بانوان هنگامی كه برای كاری به خارج از منزل می‏روند، سر و روی خود را با آن می‏پوشند؛ [الجلباب خمارالمرأة الذی یفطّی رأسها و وجهها اذا خرجت لحاجة] (التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی ج 8، ص 361؛ مجمع البیان، ج 8 - 7، ص 578)
47.
مجمع البیان، ص 580؛ المیزان، ج 16، ص 361.
48.
زنانی كه ظاهراً پوشیده هستند ولی در واقع برهنه‏اند، روی عن رسول اللّه(ص): صنفان من اهل النار لم أرهما قوم معهم سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناس و نساء كاسیات عاریات، ممیلات مائلات، رؤسهنّ كأسنمة البُخت المائلة....] (میزان الحكمة، ری شهری، ج 2، ص 259)
49.
مسأله حجاب، ص 160 و 161.
50.
آسیب‏شناسی حجاب، ص 19
51.
وسائل الشیعة، ج 14، ص 120.
52.
سوره واقعه(56): 23.
53.
گستره عفاف به گستردگی زندگی، حمیده عامری، كتاب زنان، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ش 12، ص 117.
54.
المیزان، ج 8، ص 361.
55.
مسأله حجاب، ص 163.
كاركردهای فردی و اجتماعی حجاب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات